<<< sfnet.keskustelu.tietoverkot
[Muut uutisryhmät] sfnet.keskustelu.uskonto>>>

USENET-uutisryhmä sfnet.keskustelu.uskonnottomuus